Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти)

Азнакаєв Е. Г.

Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У навчальному посібнику викладено основні питання біомедичної інженерії. Наведено принципи функціонування базових технічних пристроїв для дослідження біологічних процесів з погляду фізики, хімії та математики. Розглянуто методику електрографії, реографії, електрокардіографії; оптичної мікроскопії, цукрометрії та рефрактометрії, електронно-мікроскопічної техніки, термографії та спектрофотометрії, ядерного магнітного резонансу та електронного парамагнітного резонансу; дії електромагнітного поля на біологічні об’єкти. Описано також різні типи сенсорних систем, реологію біологічних речовин, перетворення інформації в нейронних мережах та окремі питання біокібернетики; методи обробки біомедичних сигналів; вплив радіації на біологічні об’єкти.
Для студентів вищих навчальних закладів, професійна підготовка яких пов’язана з фізичною та медичною електронікою, біотехнічними та медичними апаратами і системами, біомедичною інженерією. Навчальний посібник може бути корисним також студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями з біофізики, біотех-нології, біології, медицини, екології.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-383-5
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 392 сторінки
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Тема 1. Електричні і магнітні властивості біооб’єктів. Фізичні основи електрографії та реографії. Тема 2. Фізичні основи оптичної мікроскопії, поляриметрії, рефрактометрії та електронної мікроскопії. Тема 3. Фізичні основи термографії, спектрофотометрії та спектроскопії. Тема 4. Фізичні основи електронного парамагнітного резонансу, ядерного магнітного резонансу, радіоавтографії, рентгенографії, комп’ютерної томографії. Тема 5. Взаємодія електромагнітного поля з біооб’єктами. Тема 6. Застосування лазерів у біології та медицині. Тема 7. Принципи біоніки. Тема 8. Біореологія і гідродинаміка. Тема 9. Перетворення сигналів у нейронних мережах. Тема 10. Загальні проблеми біокібернетики. Тема 11. Динамічні біологічні процеси. Тема 12. Нелінійні біологічні процеси. Біологічні ритми. Тема 13. Методи обробки біомедичних сигналів. Тема 14. Моделювання процесів біологічного розвитку. Тема 15. Проблеми екології. Дія радіації на біооб’єкти.
Список використаної літератури

Поділитися