Екологічна біохімія

Ісаєнко В. М.,
Войціцький В. М.,
Бабенюк Ю. Д.,
Хижняк С. В.,
Ільїн В. М.,
Олійник С. А.

Екологічна біохімія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У навчальному посібнику розглядаються сучасні біохімічні аспекти реакцій організмів на вірус-ну інфекцію, еколого-біохімічні взаємодії мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребет-них і хребетних тварин. Висвітлено сучасні уявлення стосовно стійкості та адаптації організмів до різноманітних чинників довкілля, у тому числі дії іонізуючої радіації, розглянуто механізми біодеградації ксенобіотиків, зв’язки біохімічної екології з біотехнологією.
Розраховано на студентів навчальних закладів, де викладаються екологічні дисципліни, аспірантів, а також може бути корисним спеціалістам усіх галузей біології та науковим співробітникам, котрі займаються вивченням і збереженням біорізноманіття.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-235-4
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 440 сторінок
  • Рік видання: 2005
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Передмова. Вступ 
Розділ 1. Вірусні інфекції та реакція на них організмів (загальні уявлення). 
Розділ 2. Еколого-біохімічні взаємодії прокаріотів, мікроскопічних грибів і водоро-стей з вищими рослинами та тваринами. 
Розділ 3. Алелопатична взаємодія вищих рослин. 
Розділ 4. Еколого-біохімічні взаємодії рослин і тварин. 
Розділ 5. Біохімічні основи формування смаку та аромату рослин, які вживаються ссавцями. 
Розділ 6. Еколого-біохімічна взаємодія між тваринами. 
Розділ 7. Дія отрут грибів на людину. 
Розділ 8. Стійкість та адаптація рослин і тварин. 
Розділ 9. Радіорезистентність організмів. 
Розділ 10. Біотрансформація ксенобіотиків. 
Розділ 11. Екологічна біохімія і біотехнологія. 
Основні проблеми сучасної екологічної біохімії. Список рекомендованої літератури. 
Додатки. Термінологічний словник. Предметний покажчик

Поділитися