Екологія людини

Ісаєнко В. М.,
Чумак А. А.,
Кононко І. В.

Екологія людини

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник знайомить з основними проблемами екології людини. Містить відомості про предмет і завдання екології людини, екологію людських популяцій і соціальних груп, урбанізацію, епідеміологію інфекційних та неінфекційних захворювань. Значну увагу приділено екологічним проблемам харчування та генетичним наслідкам забруднення довкілля. Обґрунтовано значення імунної системи для розвитку адаптаційних механізмів людського організму. Описано систему гігієнічного нормування й регламентації небезпечних факторів навколишнього середовища та оцінку факторів ризику. 
Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання природничих, технічних та гуманітарних спеціальностей, де викладають курси «Екологія людини», «Соціальна екологія» та інші дисципліни з людинознавства. Буде корисним також викладачам і аспірантам.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-414-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 184 сторінки
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ
Розділ 1. Екологія людини — зародження та історичний розвиток.
Розділ 2. Сучасні проблеми екології людини.  
Розділ 3. Екологія людських популяцій.
Розділ 4. Вплив урбанізованого навколишнього середовища на здоров’я людини. Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань.
Розділ 5. Екологічні проблеми харчування людини. Забруднення продуктів харчування і їх надходження по харчових ланцюгах.
Розділ 6. Генетичні наслідки забруднення довкілля.
Розділ 7. Роль імунної системи у підтриманні гомеостазу організму.
Розділ 8. Оцінка ризиків впливу забруднення довкілля на здоров’я людей.
Розділ 9. Управління процесами формування здоров’я людини на популяційному рівні.
Розділ 10. Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи — стратегія на майбутнє. 
Список літератури

Поділитися