English Grammar in Practice (with Exercises)

Sitko A.,
Tishchenko O.,
Ostashko N.

English Grammar in Practice (with Exercises)

Посібник містить основні теоретичні відомості з морфології та синтаксису англійської мови, систему вправ на закріплення вивчених граматичних структур та тести для навчання практичної граматики студентів І курсу спеціальності «Переклад» вищих навчальних закладів. 
Особливу увагу приділено нестандартним випадкам вживання окремих частин мови та часових форм дієслова. 
Посібник розраховано на філологів, перекладачів, учителів та учнів спеціалізованих мовних шкіл, ліцеїв, гімназій і на слухачів інтенсивних курсів вивчення іноземних мов.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-337-7
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 300 сторінок
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Part I. Morphology.The Noun. The category of number. Countable and uncountable nouns. The category of case. The category of gender. The Article. The indefinite article. Uses of indefinite article. Omission of the indefinite article. Uses of the definite article. Omission of the definite article. The Pronoun. Personal pronouns. Possessive pronouns. Reflexive pronouns. Demonstrative pronouns. Interrogative pronouns. Relative pronouns. Reciprocal pronouns. Definite pronouns. Indefinite pronouns. Negative pronouns. Quantitative pronouns. Subject-verb agreement. The Numeral. Cardinal numerals. Ordinal numerals. Fractional numerals. Dates. Weights, length and liquid measure. The Adjective. Form of the adjectives. Order of adjectives. The degrees of comparison of adjectives. The Adverb. Form of the adverbs. Word order of adverbs. Degrees of comparison of adverbs. The Preposition. Prepositions of place and movement. Prepositions of time. Prepositions «for, during, while». «On time/in time, at the end/in the end». «By and until, by the time». The Verb. Types of verbs. The function of verbs. Regular and irregular verbs. Main forms of the notional verbs. Mood of verbs. Voice of verbs. Transitive and intransitive verbs. The verb «to be». The verb «to have». Active voice. Passive Voice. Sequence of Tenses. Part IІ. Syntax. The sentence. Parts of the sentence. Impersonal sentences. Structure «there is(are)». Word order. Inversion. The communicative types of the sentences. Interrogative sentences. General questions. Tag questions. Alternative questions. Declarative questions. Special questions. Questions to the Subject. Rhetorical questions. Echo questions. Short questions. Negative questions. Indirect questions. Responses to vocative sentences. Conditional. Had better (would rather). Direct and reported (indirect) speech. «Say. Tell. Ask». Changing from direct into reported speech (Statements). Reported Questions. Reported Commands. Reported a Dialogue

Поділитися