Фінансовий облік II

Нельга А. С.,
Бондаренко О. М.

Фінансовий облік II

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми дисципліни «Фінансовий облік ІІ». У навчальному посібнику розкрито проведення обліку на підприємствах України згідно з вимогами чинного законодавства. Особливу увагу приділено розгляду питань фінан-сового обліку: власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань, вимогам до складання фінансової звітності тощо.
Для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-479-5
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 148 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ
Модуль 1. Облік власного капіталу та забезпечення наступних витрат і платежів. 1.1.Облік власного капіталу підприємства та цільового фінансування. 1.2. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства. 
Модуль 2. Облік поточних та довгострокових зобов’язань. 2.1. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками та інших поточних зобов’язань. 2.2. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками. 2.3. Облік довгострокових зобов’язань та забезпечень. 2.4. Облік праці та її оплати. 2.5. Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами. 2.6. Облік операцій і цінностей, не належних підприємству. 2.7. Фінансова звітність підприємства. 
Післямова. Список рекомендованої літератури

Поділитися