Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі

Загальна редакція Поліщук А. П.

Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Пропонований посібник є одним з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необ­хідною в зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовувану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із 7 модулів.

Навчальні еле­менти цих модулів містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для са­моперевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю.

Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання технічних вузів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-241-9
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 192 сторінки
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: м’яка

Поділитися