Фізика твердого тіла. Ядерна Фізика

Пастушенко С. М.

Фізика твердого тіла. Ядерна Фізика

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Посібник укладено відповідно до програм з фізики для інженерних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. Подано теоретичний матеріал, приклади розв’я-зання задач, контрольні запитання та задачі для самостійного розв’язування.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисний аспірантам та інженерно-технічним праців-никам, а також викладачам фізики.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-562-4
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 508 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова
Частина І. Фізика твердого тіла. Вступ. Розділ 1. Будова твердих тіл. Розділ 2. Механічні властивості твердих тіл.  Розділ 3. Елементи квантових статистик.  Розділ 4. Теплові властивості твердих тіл. Розділ 5. Елементи зонної теорії твердих тіл. Розділ 6. Електропровідність твердих тіл. Розділ 7. Магнітні властивості твердих тіл. Розділ 8. Контактні та термоелектричні явища. Розділ 9. Фізичні принципи роботи електронної техніки. Розділ 10. Сучасні напрями розвитку фізики твердого тіла. 
Частина ІІ. Ядерна фізика. Розділ 1. Будова і властивості атомних ядер. Розділ 2. Радіоактивність. Ядерні реакції. Розділ 3. Атомна енергія та її використання.  Розділ 4. Елементарні частинки. Словник термінів і понять з ядерної фізики. Задачі для самостійного розв’язування. Організація навчального процесу. Таблиці фізичних величин. Предметний покажчик. Список літератури 

Поділитися