Інерціально-супутникові навігаційні системи

Філяшкін М. К.,
Рогожин В. О.,
Скрипець А. В.,
Лукінова Т. І.

Інерціально-супутникові навігаційні системи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Систематизовано викладено принципи побудови супутникових та інерціальних навігаційних систем повітряних суден. Наведено типові алгоритми функціонування супутникових й інерціальних навігаційних систем. Окремо для інерціальних навігаційних систем розглянуто їхні датчики первинної інформації, включаючи мікромеханічні, що виготовлені на основі MEMS-технологій, та варіанти побудови гіростабілізованих платформ. Проаналізовано джерела похибок окремих навігаційних систем. Також наведено класифікацію інерціально-супутникових навігаційних систем і можливі варіанти їхньої реалізації. Розглянуто основні алгоритми сумісної обробки інформації. Сформульовано в загальній постановці задачу оптимального комплексування інерціальної та супутникової систем навігації, розглянуто варіанти реалізації алгоритмів комплексування.
 Для студентів вищих навчальних закладів; може стати в пригоді інженерно-технічним працівникам авіаційних підприємств, а також інженерам у галузі розробки та досліджень інерціально-супутникових систем навігації.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-486-3
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 272 сторінки
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова. Вступ
Частина І. Супутникові радіонавігаційні системи. Принципи побудови супутни-кових радіонавігаційних систем. Алгоритми обробки радіонавігаційних параметрів та виділення навігаційного повідомлення. Алгоритми розв’язання навігаційних за-дач і оцінки навігаційних параметрів. Показники надійності навігаційного забезпе-чення та похибки супутникових навігаційних систем.
Частина ІІ. Інерціальні навігаційні системи. Основні елементи інерціальних навігаційних систем. Фізичні основи та класифікація інерціальних навігаційних систем. Платформні інерціальні навігаційні системи. Безплатформні інерціальні навігаційні системи. Точнісні характеристики інерціальних навігаційних систем і математичні моделі їхніх похибок.
Частина ІІІ. Інтеграція інерціальних і супутникових навігаційних систем.
Структури інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем. Основні алгоритми комплексної обробки інформації. Алгоритми комплексної обробки інформації в апаратурі споживачів супутникових навігаційних систем.
Список літератури

Поділитися