Лабораторний зошит з хімії

Іванов С. В.

Лабораторний зошит з хімії

Мета цього лабораторного практикуму — екс-периментальне розкриття теоретичних положень загальної хімії та формування навичок науково-дослідницької діяльності у студентів першого курсу. Для опанування загальних засобів організації самостійної роботи запропоновано схему послідовності дій, якою варто керуватися під час підготовки до лабораторних занять, виконання лабораторних робіт і оформлення протоколу лабораторних дослідів. 
До тем, передбачених навчальною програмою, додано завдання для домашньої підготовки, які містять контрольні запитання та задачі.
Призначений для організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей перед проведенням лабораторних занять з хімії, лабо-раторних дослідів, а також для контролю знань.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-324-5
  • Тип: Практикум
  • Обсяг: 120 сторінок
  • Рік видання: 2007
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Модуль 1. Тема 1. Обладнання хімічної лабораторії та загальні правила виконання хімічного експерименту. Тема 2. Основи класифікації неорганічних сполук і хімічних реакцій. Тема 3. Основні закони хімії. Тема 4. Періодичний закон і будова атома. 
Модуль 2. Тема 5. Хімічний зв’язок. Тема 6. Хімічна термодинаміка і термохімія. Тема 7. Хімічна кінетика і рівновага. Тема 8. Розчини та їхні властивості. 
Модуль 3. Тема 9. Окисно-відновні процеси. Тема 10. Електрохімічні процеси. Тема 11. Загальні властивості неметалів. Тема 12. Загальні властивості металів. Тема 13. Напівпровідники. Тема 14. Органічні полімерні матеріали. 
Додаток. Список літератури

Поділитися