Логіка

Сластенко Є. Ф.,

Логіка

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Логіка — одна з найважливіших навчальних дисциплін. Як суттєва складова логічної культури особистості формує навички правильного мислення, вчить відрізняти правильні висновки від софістичних міркувань. Саме з цього виходили автори навчального посібника, що містить теоретичні відомості з курсу «Логіка», плани семінарських занять, приклади розв’язування типових задач, питання для самоконтролю, тестові завдання, список літератури до кожної з тем, логічні «головоломки» та задачі. До навчального посібника включено витяги з творів видатних філософів, логіків, математиків з метою глибшого засвоєння курсу.
Матеріал розбито на модулі згідно з планами кредитно-модульної системи. Наприкінці кожного модуля подано питання до модульних контрольних робіт та розподіл балів за різними їх видами.
Призначено для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, які вивчають формальну і діалектичну логіку. Буде корисним усім, хто не байдужий до стану своєї логічної культури.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-208-7
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 192 сторінки
  • Рік видання: 2005
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ 
Розділ 1. Формальна логіка. 
Модуль 1. Тема 1. Предмет і значення логіки. Тема 2. Логічні закони мислення. Тема 3. Поняття. Тема 4. Судження. 
Модуль 2. Тема 5,6. Дедуктивний умовивід. Тема 7. Індуктивні умовиводи. Тема 8. Аналогія і гіпотеза. Доведення. Тема 9. Про мистецтво суперечки. 
Розділ 2. Індивідуальні роботи. 
Розділ 3. Хрестоматія. 
Розділ 4. Збірник задач. 
Додаток 1. Термінологічний словник. 
Додаток 2. Питання до заліку (іспиту). 
Додаток 3. Таблиця балів

Поділитися