Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Ісаєнко В. М.,
Лисиченко Г. В.,
Дудар Т. В.,
Франчук Г. М.,
Варламов Є. М.

Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Розглядаються етапи становлення, теоретичні основи, класифікація, принципи організації, науково-методичне й технічне забезпечення систем моніторингу навколишнього середовища, а також питання побудови й нормативно-правового забезпечення системи державного моніторингу дов-кілля України. Обговорюються питання міжна-родного співробітництва, участі громадськості у здійсненні моніторингу довкілля. 
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для аспірантів і наукових співробітників екологічних, геологічних та геофізичних спеціалізацій.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-741-9
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 312 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова. Вступ
розділ 1. Теоретичні основи моніторингу довкілля. Поняття про моніторинг довкілля та основні етапи його становлення. Класифікація видів моніторингу навколишнього середовища. Науково-методичне й технічне забезпечення системи моніторингу довкілля. Принципи організації моніторингу довкілля (організаційні, методологічні, технічні, фінансово-економічні). Моніторинг геологічного середовища. Моніторинг довкілля в зонах впливу авіаційного транспорту. Моніторинг космічного простору. 
розділ 2. Державна система моніторингу довкілля України. Державна політика у сфері моніторингу довкілля. Структурна організація державної системи моніторингу довкілля. Основні принципи побудови та реалізації державної системи моніторингу довкілля. Особливості здійснення кризового моніторингу довкілля. Забезпечення реалізації державної програми моніторингу довкілля. Міжнародне співробітництво у сфері моніторингу довкілля. Участь громадськості у здійсненні моніторингу довкілля. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. 
Додатки. Література

Поділитися