Організація обліку

Бондаренко О. М.,
Нельга А. С.

Організація обліку

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної та робочої навчальної програм (за вимогами кредитно-модульної системи) з вивчення дисципліни «Організація обліку», наведено основні теоретичні положення та практичні аспекти організації обліку на підпри-ємствах України.
Для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-472-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 216 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ. Програмні питання та методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація обліку».
Навчальний модуль 1. «Організація облікової роботи на підприємстві». Організація підприємницької діяльності. Організація обліку: поняття, завдання, етапи. Організація облікової політики підприємства. Організація діловодства, документування операцій та документообігу. Організація роботи бухгалтерської служби. Організація внутрішньогосподарського контролю. Організація юридичної відповідальності.
Навчальний модуль 2. «Формування облікової політики підприємства». Організація бухгалтерського обліку активів підприємства. Організація бухгалтерського обліку пасивів підприємства. Організація бухгалтерського обліку доходів, витрат і результатів діяльності підприємства. Організація складання та надання фінансової звітності підприємства. Організація управлінського та податкового обліку, економічного аналізу та внутрішньогосподарського контролю на підприємстві.
Навчальний модуль 3. Курсова робота. Тестові питання для перевірки вивченого матеріалу з дисципліни «Організація обліку».
Додатки 
Список використаної літератури

Поділитися