Основи інформатики

Фабричев В. А.
Труш О. І.,
Чижевський Й. Ф.

Основи інформатики

У навчальному посібнику розглянуто основ-ні поняття інформатики, описано головні час-тини інформаційного та технічного забезпечен-ня інформатизації. Наведено принципи роботи в середовищах операційних систем MS DOS, Windows**, а також текстового редактора Word**. Обробка інформації здійснюється за допомогою ЕТ Excel, СУБД Access, ППП Mathcad.
 Для студентів молодших курсів усіх спеціальностей.

Специфікація

  • ISBN: 966-598-268-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 352 сторінки
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Модуль 1. Основи iнформатики. Модуль 2. Програмне забезпечення комп’ютера. 
Модуль 3. Основи створення та редагування текстів у середовищі текстового процесора MS Word**. Модуль 4. Microsoft Excel. Тема М.4–1. Загальні відомості про програму Microsoft Excel. Тема М.4–2. Технологія обробки даних за допомогою діаграм. Тема М.4–3. Технологія обробки даних та обчислень за допомогою формул. Тема М.4–4. Технологія обробки даних та обчислень за допомогою функцій. 
Модуль 5. Access. Тема М.5–1. Основи побудови баз даних в СУБД Access. Тема М.5–2. Технологія створення та редагування інформаційних таблиць бази даних Access. Тема М.5–3. Технологія управління даними інформаційних таблиць СУБД Access. Тема М.5–4. Технологія створення, редагування та використання запитів у базах даних СУБД Access. Тема М.5–5. Засоби Access для створення звітів. Тема М.5–6. Технологія побудови екранних форм відображення інформації засобами СУБД Access. Тема М.5–7. Автоматизація виконання операцій у базі даних Access. Модуль 6. Пакет програм прикладної математики MathCAD. Тема М.6–1. Робота в середовищі пакета MathCAD. Тема М.6–2. Технологія побудови графіків. 
Модуль 7. Обчислення в MathCAD. Тема М.7–1. Програмування в MathCAD. Тема М.7–2. Обчислення в MathCAD. Тема М.7–3. Масиви в пакеті MathCAD.
Список літератури

Поділитися