Основи наукових досліджень

Чумак В. Л.,
Іванов С. В.,
Максимюк М. Р.

Основи наукових досліджень

Затверджено Міністерством освіти і науки України

У підручнику розглянуто і докладно висвітлено окремі методологічні основи наукових досліджень, етапи планування та проведення наукових досліджень. Наведено сучасні підходи до планування та виконання наукових досліджень, обробки результатів експерименту й використання математичних методів планування та оптимізації експерименту. Підручник містить рекомендації та вимоги щодо оформлення результатів досліджень.
У підручнику подано навчальний матеріал із методів планування експерименту та статистичної обробки експериментальних даних, необхідний для опанування матеріалу з курсу дисципліни «Основи наукових досліджень». Призначений передусім для студентів, які навчаються за напрямом «Хімічна технологія» та «Біотехнологія», а також для аспірантів і наукових співробітників. Може бути корисним для всіх, хто займається проблемами планування експерименту та статистичної обробки експериментальних даних.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-000-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 280 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Вступ
1. Наука та наукові дослідження.
2. Теорія експерименту. Обробка експериментальних даних.
3. Статистична обробка результатів повторних вимірювань експериментальних величин.
4. Кореляційний аналіз. Наближена регресія.
5. Застосування чисельних методів рішення рівнянь при обробці експерименталь-них даних з використанням середовища EXCEL і Visual Basic.
6. Основи планування експерименту в наукових дослідженнях.
Додатки. Список літератури

Поділитися