Основи статистичного обліку і банки інформації в екології

Михалевська Т. В.,

Основи статистичного обліку і банки інформації в екології

Розглянуто базові поняття і визначення статичного обліку довкілля, принципи організації екологічної інформації, напрями розвитку екоінформатики, основні статистичні методи обробки експерементальних данихметодологію використання кореляцій і регресій у статистичному описі впливу на довкілля ща допомогою авторегресійнх моделей та факторній аналіз у прогнозуванні багатовимірних стохастичних процесів. 
Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Екологія"

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-533-4
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 156 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Розділ 1. Банки інформації в екології
Розділ 2. Завдання і методи глобальної екоінформатики
Розділ 3. Основні поняття статистики. Методи статистичного спостереження зведення і групування
Розділ 4. Числові характеристики статистичної сукупності
Розділ 5. Вибіркове спостереження
Розділ 6. Ряди динаміки
Розділ 7. Статистичні методи аналізу зв’язків між явищами
Список використаної літератури

Поділитися