Основи теорії мереж передачі та розподілу даних

Жуков І. А.,
Віноградов М. А.,
Дрововозов В. І.,
Халімон Н. Ф.

Основи теорії мереж передачі та розподілу даних

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Посібник підготовлений для роботи за кредитно-модульною системою. 

Посібник складається з трьох взаємопов’язаних модулів, зміст яких перекликається і тісно пов’язаний один з одним. У модулі 1 розглянуті еволюційні аспекти комп’ютерних мереж, їх різновиди, структура та типові характеристики. У модулі 2 розглянуті прикладні аспекти функціонування мереж передачі даних, забезпечення роботи мережних прикладних програм. У модулі 3 розглянуті методичні вказівки до виконання курсового проектування. Контрольні запитання, задачі і вправи, приклади, допоможуть студенту в підготовці до рейтингового контролю.

 Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 966-598-300-8
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 272 сторінки
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Модуль 1.

1.1. Еволюція обчислювальних мереж.

1.2. Характеристики і стандарти мереж передачі та розподілу даних.

1.3. Основні завдання побудови мереж.

1.4. Комутація і мультиплексування.

1.5. Практичні відомості.

Модуль 2.

2.1. Засоби розробки мережних прикладних програм.

2.2. Системи баз даних.

2.3. База даних як модель предметної області.

2.4. Моделі організації даних.

2.5. Проектування реляційних баз даних.

2.6. Семантичне моделювання даних, ER-діаграми.

2.7. Засоби проектування даних.

2.8. Загальна характеристика баз знань та експертних систем.

2.9. Аналіз мереж методами теорії масового обслуговування.

2.10. Функціональні ролі комп’ютерів у мережі.

2.11. Структуризація мереж.

2.12. Конвергенція комп’ютерних і телекомунікаційних мереж. 

Модуль 3. Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни «Комп’ютерні системи та мережі».

3.1. Цілі та завдання курсового проектування.

3.2. Тематика і зміст курсових проектів.

3.3. Завдання з курсового проектування.

3.4. Правила оформлення пояснювальної записки.

3.5. Правила оформлення графічного матеріалу.

3.6. Методика курсового проектування.

Поділитися