Physics. English-Ukrainian laboratory guide.

Bovtruk A. G.,

Physics. English-Ukrainian laboratory guide.

Англо-український лабораторний практикум призначено для оптимізації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. У ньому наведено протоколи лабораторних робіт, які описано у виданих посібниках серії «Модульне навчання. Фізика» за загальною редакцією проф. А. П. Поліщука: «Модуль 1. Механіка», «Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка», «Модуль 3. Електрика і магнетизм». Запропонована оригінальна симетрична двомовність видання буде цікавою й корисною для груп   студентів як з англійською, так і з українською мовами навчання.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-399-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 128 сторінок
  • Рік видання: 2007
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Модуль 1. Механіка 

Лабораторна робота 1. Розрахунок похибок фізичних вимірювань.

Лабораторна робота 2. Дослідження розподілу випадкових величин. Визначення прискореннявільного падіння (за допомогою математичногомаятника).

Лабораторна робота 3.Визначення моменту інерції системи тіл, що обертаються.

Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка 

Лабораторна робота 1.Визначення відношення молярних теплоємностей газів.

Лабораторна робота 2.Визначення в’язкості рідини методом Стокса.

Модуль 3. Електрика і магнетизм 

Лабораторна робота 1.Вимірювання електричних величин.

Лабораторна робота 2. Визначення питомого опору провідника.

Лабораторна робота 3. Визначенняактивного опору методом моста Уїтстона.

Лабораторна робота 4. Вивчення магнітного поля соленоїда.

Поділитися