Право інтелектуальної власності

Філик Н.В.,
Козирєва В.П.

Право інтелектуальної власності

У навчальному посібнику стисло викладено найважливіші положення права інтелектуальної власності.
На основі норм Конституції України, чинного Цивільного кодексу України та основних міжнародних і національних нормативно-правових актів відповідно до програми дисципліни «Актуальні питання інтелектуальної власності» розкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремих груп об’єктів інтелектуальної власності та обсягу майнових і немайнових прав на дані об’єкти, аналізуються договори у сфері інтелектуальної власності та механізми захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Призначено для студентів вищих юридичних закладів освіти, які вивчають дисципліни «Актуальні питання права інтелектуальної власності» та «Право інтелектуальної власності».

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-513-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 120 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ 
Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність.
Розділ 2. Об’єкти і суб’єкти авторського права та суміжних прав.
Розділ 3. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав.
Розділ 4. Об’єкти та суб’єкти права промислової власності. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
Розділ 5. Права та обов’язки суб’єктів права промислової власності.
Розділ 6. Об’єкти та суб’єкти прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Розділ 7. Права та обов’язки суб’єктів прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Розділ 8. Договори у сфері інтелектуальної власності.
Розділ 9. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Література

Поділитися