Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Козирєва В.П.,
Філик Н.В.,
Гаврилішин А.П.

Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У навчальному посібнику розглянуто предмет, метод, принципи, джерела, історичний розвиток, ознаки банкрутства. Особливу увагу приділено учасникам процедури банкрутства. Розкрито правове регулювання судових процедур та особливості банкрутства деяких суб’єктів підприємницької діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Право», викладачів, а також практичних працівників. 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-610-2
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 296 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

1. Предмет, система, джерела курсу «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства». Підвідомчість та підсудність справ про банкрутство.

2. Правова характеристика інституту неплатоспроможності та банкрутства.

3. Порушення провадження у справі про банкрутство.

4. Учасники у справі про банкрутство.

5. Розпорядження майном боржника.

6. Мирова угода та санація як відновлювальні (реабілітаційні) процедури у справі про банкрутство.

7. Ліквідаційна процедура.

8. Особливості банкрутства деяких категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

Тести. Додатки. Зразки процесуальних документів.

Список використаних джерел

Поділитися