Прикладна теорія цифрових автоматів

Жабін В. І.,
Жуков І. А.,
Клименко І. А.,
Ткаченко В. В.

Прикладна теорія цифрових автоматів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Розглянуто прикладні питання теорії цифрових автоматів, методи аналізу і синтезу логічних схем в сучасному елементному базисі, способи подання інформації та реалізації арифметичних операцій в ЕОМ. 

Запропоновано завдання та надано рекомендації з організації курсового проектування, лабораторних занять та контролю знань в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Посібник призначено для студентів навчального напрямку «Комп’ютерна інженерія». Може бути корисним спеціалістам, що працюють у сфері проектування цифрових систем.

Специфікація

  • ISBN: 966-598-357-1
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 360 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова.

Модуль І. Комп’ютерна логіка. А1. Теоретична частина. А1-1. Основи теорії перемикальних функцій. A1-2. Комбінаційні схеми. А1-3. Цифрові автомати із пам’яттю. А1-4. Типові вузли цифрових ЕОМ. А2. Приклади розв’язування задач. А3. Лабораторні роботи. А4. Модульний контроль. 

Модуль ІІ. Комп’ютерна арифметика. Б1. Теоретична частина. Б1-1. Вступ у комп’ютерну арифметику. Б1-2. Додавання чисел у машинних кодах. Б1-3. Множення чисел. Б1-4. Ділення чисел. Б1-5. Обчислення функцій. Б1-6. Операції з числами в форматі з плаваючою комою. Б1-7. Синтез операційних пристроїв з розподіленою логікою. Б2. Приклади розв’язання задач. Б3. Лабораторні роботи. Б4. Модульний контроль.

Модуль ІІІ. Проектування цифрових автоматів. В1. Виконання курсової роботи. Перелік літератури. 

Додаток 1. Опис програмного комплексу для моделювання логічних схем. 

Додаток 2. Приклади схем операційних пристроїв. 

Додаток 3. Зразки оформлення документів до курсової роботи.

Додаток 4. Функціональна схема управляючого автомата.

Поділитися