Пристрої приймання та обробки сигналів

Журавльов Ю. М.,
Пеньков А. О

Пристрої приймання та обробки сигналів

Викладено основні поняття теорії і техніки приймання та аналогово-цифрової обробки сигналів. Надано класифікацію та критерії оцінки якості функціонування ППОС. Розглянуто струк-тури і функціональні вузли підсилювально-перетворювального та інформаційного трактів пристроїв, наведено розрахункові співвідношення, які дозволяють проектувати ППОС різного призначення. Надано приклади побудови радіоприй-мачів різних радіоелектронних систем. 
Для студентів спеціальностей «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», «Радіо-електронні пристрої, системи та комплекси», «Електронна побутова апаратура», «Системи аеронавігаційного обслуговування».

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-507-5
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 200 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова
Розділ 1. Загальні відомості про пристрої приймання та обробки сигналів.
Розділ 2. Функціональні вузли лінійного тракту приймача.
Розділ 3. Функціональні вузли демодуляторів.
Розділ 4. Складні функціональні вузли автоматичних регуляторів параметрів при-строїв приймання та обробки сигналів.
Розділ 5. Особливості радіоприймачів різного призначення.
Список літератури

Поділитися