Соціологія

Безверха Г. І.,
Гончаренко Л. Г.,
Грищенко Н. І.,
Дубина О. Ю.,
та інші

Соціологія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Викладено понятійний апарат соціології, класичні й сучасні соціологічні теорії та ідеї. Розкрито сутність таких суспільних феноменів, як суспільство, соціальна структура, соціальна стратифікація, соціальний інститут, соціальна організація, культура, сім’я, освіта, особистість. Особливу увагу приділено прикладній соціології. У посібнику подано теоретичну, комплексну, аналітичну, емпіричну характеристики соціології як науки. 
Для студентів вищих навчальних закладів, особливо студентів заочної форми навчання. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами пізнання суспільного життя.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-478-8
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 116 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова
Тема 1. Соціологія як наука.
Тема 2. Історичні етапи розвитку соціології.
Тема 3. Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу.
Тема 4. Соціальна структура суспільства і її соціальна стратифікація.
Тема 5. Соціальні інститути.
Тема 6. Соціологія особистості.
Тема 7. Соціологія сім’ї.
Тема 8. Соціологія освіти.
Тема 9. Соціологія культури.
Тема 10. Програма та методи соціологічного дослідження.
Тема 11. Математичні методи в емпіричному соціологічному дослідженні.

Поділитися