Сучасна психологія. Теоретично-методологічні проблеми

Татенко В. О.

Сучасна психологія. Теоретично-методологічні проблеми

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Завдання посібника – привернути увагу до актуальних питань наукового пізнання загалом і зокрема теорії та методології сучасної психології, узагальнити і систематизувати уявлення про суб’єкт, об’єкт, предмет і метод психологічного пізнання. Пропонується авторська концепція визначення цих базових понять психологічної науки з позицій суб’єктно-вчинкового підходу. 
Для студентів вищих навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-549-5
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 288 сторінок
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Вступ
Розділ 1. Наука як суб’єкт пізнання: її об’єкт, предмет, метод. Наука як суб’єкт пізнання. Об’єкт наукового пізнання. Предмет наукового пізнання. Метод наукового пізнання. Проблема взаємозв’язку об’єкта, предмета й методу науки як суб’єкта пізнання. 
Розділ 2. Об’єкт, предмет і метод психології як суб’єкта пізнання. Об’єкт психологічного пізнання. Предмет психології як науки. Метод психологічної науки. 
Розділ 3. Суб’єктно-вчинковий підхід до визначення предмета й методу психології. Суб’єктне та вчинкове в науці про психіку. Предмет психології у суб’єктно-вчинковому вимірі. Суб’єктно-вчинкове визначення методу сучасної психології.

Поділитися