Теорія надійності систем авіоніки

Грібов В. М.,
Гриценко Ю. В.,
Скрипець А. В.,
Стрельніков В. П.

Теорія надійності систем авіоніки

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник «Теорія надійності систем авіоніки» відповідає навчальній програмі од-нойменної дисципліни, яку вивчають студенти спеціальності «Обладнання повітряних суден». Навчальний посібник містить новітні наукові результати з теорії надійності, він враховує вимоги нормативних документів з надійності техніки, а також досвід викладання дисципліни з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Посібник може бути корисним і для студентів інших спеціальностей та для вирішення практичних задач.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-342-3
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 324 сторінки
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Модуль 1. Розділ 1. Визначення та поняття теорії надійності. Предмет науки про на-дійність техніки. Особливості сучасної авіоніки. Надійність авіоніки і безпека польотів. Умови експлуатації і надійність авіоніки. Види технічних станів. Класифікація відмов. Фізичні процеси деградації і причини відмов елементів авіоніки. Статистичне оцінювання й визначення надійності. Щільність розподілу і функція розподілу напрацювання до відмови. Розділ 2. Показники надійності авіоніки. Класифікація показників надійності. Показники безвідмовності невідновлюваних виробів. Показники безвідмовності відновлюваних виробів. Залежність параметра потоку відмов від щільності розподілу напрацювання до першої відмови. Показники й характеристики довговічності. Залишкові ресурси систем авіоніки. Показники ремонтопридатності систем авіоніки. Показники збережності авіаційної техніки. Комплексні показники надійності та ефективності авіаційної техніки. 
Модуль 2. Моделі розподілу відмов. Визначення моделі відмов і моделі надійності. Вимоги до моделей відмов. Експоненціальний розподіл. Логарифмічно нормальний розподіл. Розподіл Вейбулла. Дифузійні розподіли. Дифузійний монотонний розподіл. Порівняльний аналіз моделей відмов. 
 Модуль 3. Методи розрахунку надійності виробів та систем авіоніки. Структурні моделі надійності. Методи розрахунку надійності за структурнологічними схемами. Вплив функціональних факторів на безвідмовність елементів авіоніки. Розрахунок безвідмовності і збережності елементів і систем лямбда-методом. Розрахунок безвідмовності невідновлюваних елементів і систем імовірнісно-фізичним методом. Розрахунок безвідмовності відновлюваних систем. Оцінка довговічності проектованих систем. Прогнозування залишкового ресурсу експлуатованих систем. Розрахунок комплекту запасних елементів. Додатки

Поділитися