Цифрові вимірювальні прилади  Комп’ютерний лабораторний практикум

Бабак В. П.,

Цифрові вимірювальні прилади Комп’ютерний лабораторний практикум

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Посібник є лабораторним практикумом із цифрових вимірювальних приладів (ЦВП), в якому використано комп’ютерну технологію подання навчального матеріалу, при цьому матеріал побудовано за кредитно-модульною технологією навчання. На прикладах основних типів ЦВП моделюються та досліджуються методи й засоби цифрової вимірювальної техніки, особливості їх схемотехнічної реалізації, управління процесом вимірювання, методи настроювання та калібрування, режими роботи окремих вузлів.

Моделювання базових структур ЦВП та вивчення їх характеристик виконано в середовищі Electronics Workbench. У додатку на CD-диску міститься пакет прикладних програм, які моделюють роботу ЦВП.

Посібник призначено для студентів техніч-них спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та інженерно-технічних працівників.

Специфікація

  • ISBN: 966-598-282-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 168 сторінок
  • Рік видання: 2006
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова

Робота з основними меню середовища Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh. 

Лабораторія віртуальних вимірювальних приладів та обладнання середовища Еlесtrоniсs Wоrkbеnсh. 

Записування результатів моделювання у файл.

Статичні параметри цифро-аналогових перетворювачів.

Статичні параметри аналого-цифрових перетворювачів.

Дослідження перетворювачів код—аналогова величина.

Дослідження перетворювача код—напруга з ваговими резисторами.

Дослідження цифроаналогового перетворювача на резистивних матрицях R-2R.

Дослідження цифрового частотоміра середніх значень.

Дослідження цифрового періодоміра.

Дослідження цифрового фазометра середніх значеннь фазового зсуву.

Дослідження аналого-цифрового перетворювача напруга–частота–код.

Дослідження аналого-цифрового перетворювача двотактного інтегрування.

Дослідження сигма-дельта перетворювачів.

Дослідження перетворювача напруга—код паралельного типу.

Дослідження аналого-цифрового перетворювача розгортуючого зрівноваження з рівномірно-ступеневим алгоритмом формування компенсуючої величини, аналого-цифрового перетворювача розгортуючого врівноваження з порозрядним наближенням, генераторів псевдовипадкового сигналу.

Список літератури

Поділитися