Вивчаємо українську вперше. Частина 1

Кириченко Н. М.,
Луцюк М. В.,
Скуратівська Л. Г.,
Чухліб Т. М.

Вивчаємо українську вперше. Частина 1

Пропонований навчально-методичний посібник «Вивчаємо українську вперше» є першою частиною навчального комплексу, розрахованого на іноземних студентів, які мають елементарні знання з російської мови. Посібник ставить за мету сформувати комплекс навичок та умінь, необхідних для користування українською мовою як засобом спілкування і навчання на початковому етапі оволодіння мовою.
Посібник складається з 17 уроків, які послідовно знайомлять студентів-іноземців з особли-востями фонетичної і граматичної систем української мови і забезпечують систему завдань для засвоєння цих явищ. Він має практичне спрямування, передбачаючи комплексний розвиток мовленнєвої діяльності студентів у її основних видах: сприймання на слух, читання, усне мовлення (діалогічне та монологічне) та письмо.
Тематично посібник охоплює сфери соціально-побутового та соціально-культурного спілкування, які традиційно є провідними на елементарному етапі навчання іноземців, оскільки забезпечують соціалізацію в нових умовах життя.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-544-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 132 сторінки
  • Рік видання: 2009
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Урок 1. Назви предметів. Місце дії. Назва об’єкта. Місцезнаходження об’єкта. Вказівна конфігурація зі словом «це». Урок 2. Структура стверджувального та питального речення. Множина іменників. Присвійні займенники. Урок 3. Рід і число іменників. Істота – неістота. Урок 4. Сполучник „а" в ролі з’єднувального елемента між двома реченнями. Заперечні речення. Урок 5. Структура простого речення зі словами „тут”, „там”. Урок 6. Множина іменників чоловічого, жіночого і середнього роду. Урок 7. Присвійні займенники. Рід і число займенників, їх узгодження з іменниками. Урок 8. Контрольний. Урок 9. Конструкція з питальним словом ЯК. Урок 10. Просте речення з дієслівним присудком. Закінчення дієслів І і ІІ дієвідмін. Чергування приголосних при відмінюванні дієслів. Знахідний відмінок іменників (неістот). Урок 11. Кличний відмінок. Інтонаційне оформлення кличних речень при звертанні. Вживання місцевого відмінка для позначення місця дії. Рід прикметників. Урок 12. Множина іменників жіночого і чоловічого роду. Прикметники в однині і множині. Урок 13. Конструкції з питальними словами хто? що? Вживання інфінітива після дієслів. Урок 14. Наказова форма дієслова. Речення з питальним словом який. Урок 15. Місцевий відмінок іменників у значенні місця дії. Урок 16. Наказова форма дієслова. Урок 17. Контрольний. Слова

Поділитися