Вивчаємо українську вперше. Частина 2

Кириченко Н. М.,
Луцюк М. В.,
Скуратівська Л. Г.,
Чухліб Т. М.

Вивчаємо українську вперше. Частина 2

Пропонований навчальний посібник є другою частиною навчального комплексу, розрахованого на іноземних студентів, які мають елементарні знання з російської мови. Автори посібника ставили за мету сформувати комплекс навичок та умінь, необхідних для користування українською мовою як засобом спілкування і навчання на початковому етапі володіння мовою.

Посібник складається з 18 уроків, які послідов-
но знайомлять іноземних студентів з особливостями фонетичної і граматичної систем української мови і забезпечують систему завдань для засвоєння цих явищ. Він має практичне спрямування, що передбачає комплексний розвиток мовленнєвої діяльності студентів у її основних видах: сприймання на слух, читання, усне мовлення (діалогічне та монологічне) і письмо

Тематично посібник охоплює сфери соціально-побутового та соціально-культурного спілкування, які традиційно є провідними на елементарному етапі навчання іноземців, оскільки забезпечують соціалізацію в нових умовах життя.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-643-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 160 сторінок
  • Рік видання: 2008
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Урок 1. Подвоєння приголосних. Урок 2. Звукова відповідність Я, Ю, Є, Ї на початку слова, після апострофа та після голосних. Урок 3. Тверді і м’які приголосні. Урок 4. Ритмічна будова слова. Вимова подовжених приголосних. Урок 5. Вимова дзвінких і глухих приголосних. Урок 6. Вимова пом’якшених приголосних. Урок 7. Наголос. Урок 8. Місцевий відмінок у значенні місцеперебування (місцезнаходження) суб’єкта. Урок 9. Модульна контрольна робота. Урок 10. Вимова йотованих голосних я, ю, є, ї. Урок 11. Вимова прийменників в, у на з іменниками. Урок 12. Вимова форм дієслів на –ться. Урок 13. Розрізнення букв и – і. Подвоєння приголосних. заміна іменників займенниками. Урок 14. Вимова [шч], що позначається буквою Щ. Урок 15. Асиміляція приголосних за м’якістю. Час дієслова. Урок 16. Передньоязикові звуки  [д] [т] [з] [с] [ц]. Розрізнення букв д – т. Урок 17. Розрізнення твердих і м’яких приголосних. Урок 18. Модульна контрольна робота.

Поділитися