Редакційно-видавничий відділ Національного авіаційного університету веде свою історію з 1959 року, коли у Київському інституті цивільного повітряного флоту було створено редакційно-видавничий відділ, до складу якого увійшла друкарня.

З 2002 року Національний авіаційний університет було внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Редакційно-видавничий відділ спеціалізується на виданні навчальної, навчально-методичної, наукової, науково-популярної та довідкової літератури з таких галузей знань і спеціальностей:

 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • Авіаційний транспорт і транспортні технології;
 • Авіоніка, електроніка і телекомунікації;
 • Автоматизація та приладобудування;
 • Архітектура, будівництво і дизайн;
 • Виробництво та технології;
 • Гуманітарні науки;
 • Електрична інженерія;
 • Інформаційні технології;
 • Міжнародні відносини;
 • Право. Правоохоронна діяльність. Цивільна безпека;
 • Природничі науки;
 • Прикладна математика;
 • Соціальні та поведінкові науки;
 • Управління та адміністрування;
 • Хімічна та біоінженерія.

Редакційно-видавничий відділ забезпечує повний цикл видавничих робіт – від опрацювання авторського оригіналу (рукопису) до виготовлення готового видання. Це дає змогу оперативно випускати в світ якісну навчальну й наукову літературу для забезпечення зростаючого попиту абітурієнтів, здобувачів вищої освіти та викладачів не лише Національного авіаційного університету, а й багатьох закладів вищої освіти в Україні та за кордоном.

Ознайомитись з Положенням про редакційно-видавничий відділ НАУ:
http://publishing.nau.edu.ua/pologennya_2023.pdf