Вимоги до макетів
Вимоги для оформлення оригінал-макета навчальної літератури формату А4
Зразки оформлення авторського оригіналу
Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша та випускних даних останньої сторінки методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної магістерської роботи
Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша та випускних даних останньої сторінки методичних рекомендацій до виконання курсового прoєкту
Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша та випускних даних останньої сторінки лабораторного практикуму
Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша та випускних даних останньої сторінки методичних рекомендацій до виконання дипломної роботи магістра англійською мовою
Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша, змісту та випускних даних останньої сторінки практикуму англійською мовою
Приклади оформлення видань англомовного проєкту (English Language Education Project)
Приклад оформлення курсу лекцій англомовного проєкту (English Language Education Project): титульного аркуша, звороту титульного аркуша, вступної частини, змісту та випускних даних останньої сторінки
Приклад оформлення методичних рекомендацій англомовного проєкту (English Language Education Project): титульного аркуша, звороту титульного аркуша, змісту, вступної частини та випускних даних останньої сторінки
Приклад оформлення практикуму англомовного проєкту (English Language Education Project): титульного аркуша, звороту титульного аркуша, змісту, вступної частини та випускних даних останньої сторінки
Приклади оформлення видань з англійської мови професійного спрямування (Professional English)
Приклад оформлення навчального посібника з англійської мови професійного спрямування (Professional English): титульного аркуша, звороту титульного аркуша, передмови, початку розділу, змісту та випускних даних останньої сторінки
Приклад оформлення практикуму з англійської мови професійного спрямування (Professional English): титульного аркуша, звороту титульного аркуша, змісту, передмови, початку розділу та випускних даних останньої сторінки
Рекомендована література
Навчальний посібник для викладачів вищих навчальних закладів
"На допомогу авторам навчальної літератури".
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів
Розпорядчі та регламентні документи

Наказ про затвердження Положення про редакційно-видавничу діяльність
переглянути

Наказ про затвердження складу фахових науково-методично-редакційних секцій та науково-методично-редакційної ради
переглянути

Положення про Науково-методично-редакційну раду Національного авіаційного університету
завантажити

Склад Науково-методично-редакційної ради Національного авіаційного університету (затверджено наказом ректора НАУ 13.10.2021 р. № 544/од).
переглянути

Склад фахових науково-методично-редакційних секцій Національного авіаційного університету (затверджено наказом ректора НАУ 13.10.2021 р. № 544/од).
переглянути

Положення про Редакційно-видавничу діяльність Національного авіаційного університету
переглянути

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту
завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку рукопису монографії
завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку рукопису навчальної (наукової) літератури з навчальної дисципліни
завантажити

Обґрунтування доцільності видання навчальної літератури
завантажити

Карта контролю забезпечення навчальної дисципліни навчальною літературою
завантажити

Перелік супровідних документів, необхідних для подання рукописів наукової і навчальної літератури на розгляд Науково-методично-редакційної ради НАУ
завантажити