Бондаренко О.М

Аудит. Аудиторська діяльність в Україні.

Навчальний посібник розкриває порядок проведення аудиту на підприємствах України. За змістом і висвітленими темами посібник містить матеріал модуля 1 відповідно до робочої програми дисципліни "Аудит"

   Для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

Специфікація

  • ISBN: 978-966-932-059-9
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 180 сторінок
  • Рік видання: 2017
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

1. Сутність і предмет аудиту. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забеспечення.

2. Планування аудиту.

3. Аудиторські докази та робочі документи аудитора.

4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю.

5. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. Підсумковий контроль. Реалізація матеріалів аудиту.

6. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види. 

7. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. Аудит фінансової звітності.

8. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти.

Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 

 

Поділитися