Авіаційна екологія

Бойченко С. В.,
Радомська М. М.,
Черняк Л. М.,
Рябчевський О. В.,
Павлюк Л. І.

Авіаційна екологія

Містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційна екологія". Розглянуто закономірності забруднення навколишнього середовища під час авіатранспортних процесів. Особливу увагу приділено екологічним проблемам аеропортів та глобальним екологічним і кліматичним наслідкам забруднення високих шарів атмосфери під час польотів повітряних суден.

Для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються питанням забезпечення екологічної безпеки на об’єктах авіаційного комплексу.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-870-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 152 сторінок
  • Рік видання: 2014
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Особливості реалізації концепції сталого розвитку в авіації

Розділ 2. Внесок авіації у глобальні кліматичні зміни

Розділ 3. Комплексна оцінка аеропортів як джерела негативних впливів на навколишнє природне середовище

Розділ 4. Екологічні аспекти технологічних операцій у авіації

Розділ 5. Ризики для здоров’я населення, пов’язані з авіацією

Розділ 6. Організаційні, правові та економічні засоби обмеження негативних впливів авіації на навколишнє середовище

Розділ 7. Розроблення і впровадження систем екологічного менеджменту для авіапідприємств

Розділ 8. Перспективні напрями сучасних наукових досліджень у сфері екологізації авіації

Список літератури

Поділитися