Числові методи

Мамчук В. І.

Числові методи

Рекомендовано Міністерством світи і науки України

У навчальному посібнику викладено курс числових методів. Навчальний матеріал поділено на логічно завершені розділи, які складаються з теоретичної частини, більшість понять якої обґрунтовано та доведено; достатньої кількості розв'язаних завдань та завдань для самостійної і домашньої роботи; тридцяти варіантів завдань для самостійної і домашньої роботи та прикладів їх розв'язання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп'ютернo-інтегровані технології»

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-854-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 388 сторінок
  • Рік видання: 2015
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Розділ 1. Правила наближених обчислень та оцінювання похибок

Розділ 2. Методи розв'язання систем лінійних рівнянь

Розділ 3. Числове розв'язання алгебраїчних і трансцендентних рівнянь та систем рівнянь

Розділ 4. Інтерполювання та екстраполювання функцій

Розділ 5. Числове диференціювання

Розділ б. Числове інтегрування

Розділ 7. Наближені методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь

Розділ 8. Застосування рядів у числових розрахунках

Розділ 9. Наближені методи розв'язання диференціальних рівнянь з частинними похідними

Список літератури

Поділитися