Економіко-математичні методи в логістиці

Савченко Л. В.,
Григорак М. Ю.

Економіко-математичні методи в логістиці

У посібнику розглянуто ефективне використання класичних методів дослідження операцій для вирішення специфічних логістичних завдань, що стосуються оптимізаціі процесів розподілення обмежених ресурсів у логістичних системах, транспортування і складування, управління запасами товарно-матеріальних цінностей, організації обслуговування споживачів з точки зору систем масового обслуговування тощо.

Посібник містить детальний опис алгоритмів розв’язання типових професійних задач, наявні таблиці, схеми і графіки, методичні рекомендації з використання електронних таблиць Microsoft Excel, Microsoft Project та MathCad, що допоможе глибше засвоїти теоретичний матеріал та буде корисним під час виконання самостійної роботи.

Для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-977-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 284 сторінки
  • Рік видання: 2016
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основи економіко-математичного моделювання

Розділ 2. Методи та моделі оптимального розподілу ресурсів у лопстиці

Розділ 3. Модифікації транспортної задачі та визначення місця розташування об'єктів лопстичної інфраструктури

Розділ 4. Прогнозування матеріальних потоків та параметрів лопстичної системи

Розділ 5. Моделі оптимального управління запасами

Розділ 6. Сіткове планування та управління лопстичними процесами

Розділ 7. Методи маршрутизації в логістиці

Розділ 8. Системи масового обслуговування в лопстиці

Розділ 9. Методи динамічного програмування та їх використання в лопстиці

Предметний покажчик

Список літератури

Додатки

Поділитися