Філософія наукового пізнання

Дротянко Л. Г.

Філософія наукового пізнання

У підручнику подано основні вітчизняні та західні концепції, що відображають філософське осмислення феномену науки як системи знань, сфери суспільної діяльності й соціального інституту. Специфіку наукового пізнання розкрито через виявлення впливу на розвиток науки різних сфер культури і передусім - рівня розвитку виробництва. Показано структуру науки в єдності її системоутворювальних елементів: понять, термінів, методологічних принципів і методів наукового пізнання. Розглянуто нові для сучасного етапу розвитку науки пізнавальні засоби, такі як інформаційні моделі, інформаційно комп’ютерні технології тощо, а також своєрідність їх застосування в природничих і соціогуманітарних науках. Показано можливі способи гармонізаціх сучасної науки та вищої освіти. У кінці кожного розділу наведено питання і завдання самоконтролю, список основної та додаткової літератури, що рекомендується для вивчення відповідних тем.

 Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", аспірантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хтто цікавиться когнітивними, логіко-методологічними та соціокультурними проблемами сучасної постнекласичної науки в контексті інформаційного суспільства. 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-670-6
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 224 сторінок
  • Рік видання: 2010
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні проблеми науки в інформаційному суспільстві.

Розділ 2. Нелінійність взаємозв’язку філософського та наукового знання.

Розділ 3. Логічні основи наукового пізнання.

Розділ 4. Методологічні основи наукового пізнання. 

Розділ 5. Проблеми класифікації наукового знання.

Розділ 6. Взаємозв’язок науки і вищої освіти в інформаціну еру

Список літератури 

Поділитися