Фізика. Електрика і магнетизм

Загальна редакція Поліщук А. П.

Фізика. Електрика і магнетизм

Пропонований посібник є переробленим виданням одного з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він продовжує започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із семи модулів.

Модуль 3 «Електрика і магнетизм» систематизовано подає програмний матеріал з основних положень і законів електрики і магнетизму. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для самоперевірки допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів усіх технічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-932-000-1
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 340 сторінок
  • Рік видання: 2016
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ.

1. ЕЛЕКТРОСТАТИКА

2. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ У ВАКУУМІ

4. ПОСТІЙНЕ МАГНІТНЕ ПОЛЕ В РЕЧОВИНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

7. ТАБЛИЦІ ДОВІДОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися