Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка

Загальна редакція Поліщук А. П.

Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка

Пропонований посібник є одним з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із семи модулів.

У модулі 1 «Механіка» систематизовано програмний матеріал з основ класичної механіки та спеціальної теорії відносності. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для самоперевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю.

У модулі 2 «Молекулярна фізика й термодинаміка» систематизовано подано програмний матеріал з основних положень і законів молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для самоперевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю.

Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання вищих технічних навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-944-8
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 416 сторінок
  • Рік видання: 2015
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

 

Модуль 1. Механіка

Навчальний елемент 0

Стислі математичні відомості

Навчальний елемент 1 

Кінематика

Навчальний елемент 2

Динаміка

Навчальний елемент 3

Закони збереження

Навчальний елемент 4

Основи спеціальної теорії відностості

Навчальний елемент 5

Лабораторні роботи

Навчальний елемент 6

Індивідуальні Домашні завдання

 

Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка

Навчальний елемент 7

Молекулярно-кінетична теорія

Навчальний елемент 8

Явища перенесення

Навчальний елемент 9
Реальні гази
Навчальний елемент 10
Перший принцип термодинаміки
Навчальний елемент 11
Другий та третій принцип термодинаміки
Навчальний елемент 12
Лабораторні роботи
Навчальний елемент 13
Індивідуальні домашні завдання
Таблиця довідок

Список літератури

Поділитися