Фізика. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики

Загальна редакція Поліщук А. П.

Фізика. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики

Навчальний посібник є продовженням серії «Модульне навчання. Фізика», яка започаткована та апробована на кафедрі загальної фізики НАУ.

Навчальний матеріал модуля 6 «Вступ до квантової та атомної фізики» структурований і систематизований згідно з кредитно-модульною системою та відповідає навчальним програмам з підготовки фахівців рівня бакалавр. Навчальні елементи містять теоретичне ядро. задачі для аудиторної й індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Запитання для самоперевірки допоможуть студентам під час підготовки їх до рейтингового контролю.

Для студентів усіх технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-936-3
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 240 сторінок
  • Рік видання: 2015
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Навчальний елемент 1

Квантові властивості електромагнітного випромінювання

Навчальний елемент 2 

Атом Резерфорда-Бора

Навчальний елемент 3

Елементи нерелятивістської квантової механіки

Навчальний елемент 4

Квантування атомів

Навчальний елемент 5

Атоми в магнітних полях.

Лазери

Навчальний елемент 6

Лабораторні роботи

Навчальний елемент 7

Індивідуальні Домашні завдання

Навчальний елемент 8

Таблиці довідок

Список літератури

Поділитися