Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден

С. С. Ільєнко
В. П. Захарченко
С. В. Єнчев
А. В. Ільєнко

Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден

Рекомендовано вченою радою Національного авіаційного університету

У посібнику розглянуто склад автоматизованих систем та комплексів (авіоніки), систем бортового технічного обслуговування, діагностики та вбудованого контролю, використання проектування елементів повітряних суден у 3D системах, застосування резервування, показників надійності, зменшення ймовірнісних відмов функціональних систем повітряних суден.

Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті». Може бути корисним студентам спеціальностей 173 «Авіоніка», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 272 «Авіаційний транспорт», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та інженерно-технічним працівникам авіакомпаній і авіаремонтних підприємств.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-932-118-3
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 160 сторінок
  • Рік видання: 2019
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Перелік скорочень

Передмова

Розділ 1. Загальний склад авіошки та етапи життєвого циклу автоматизованого обладнання повітряного судна

Розділ 2. Автоматизована електроенергетична протиобліднювальна система повітряного судна

Розділ 3. Автоматизовані світлотехнічна та світлосигнальна системи

Розділ 4. Автоматизована система електропостачання повітряного судна

Розділ 5. Автоматизована система кондищонування та регулювання тиску повітря в гермокабіні

Розділ 6. Автоматизована протипожежна система повітряного судна

Розділ 7. Якість функціонування електроенергетичних систем та оцінювання виникнення особливих ситуацій у польоті

Розділ 8. Види резервування в завданнях підвищення ефективності систем і комплексів повітряного судна

Розділ 9. Автоматизовані бортові системи діагностики та вбудованого контролю

Розділ 10. Перехідні процеси в системах електропостачання повітряних суден

Розділ 11. Саls-технології в реалізації автоматизованого проектування елементів повітряного судна

Список літератури

Поділитися