Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки

Бочаров В. П.,
Глазков М. М.,
Зайончковський Г. Й.,
Тарасенко Т. В.,
Трофімов В. А.

Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Наведено основні закони рівняння гідростатики, кінематики і динаміки рідини, дані про режими течії і втрати напору під час руху рідини в трубах, їх гідравлічний розрахунок. Описано особливості конструктивного виконання і робочих процесів у гідропневмопристроях сучасної авіаційної техніки, подано рекомендацї щодо розрахунку їх основних параметрів і характеристи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки "Обслуговування повітряних суден" та "Транспортні технології (авіаційний наземний транспорт)". 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-718-5
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 472 сторінки
  • Рік видання: 2011
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Модуль 1. Прикладная гідравліка. Відцентрові насоси

1. Основні фізичні властивості рідин і газів. Сили, що діють у них

2. Статика

3. Кінематика рідини

4. Гідродиніміка

 

Поділитися