ГІС в кадастрових системах

Козлова Т. В.,
Шевченко С. О.

ГІС в кадастрових системах

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У навчальному посібнику викладено теоретичні аспекти та сучасні тенденції розвитку світових кадастрових систем, особливості застосування геоінформаційних систем для виконання комплексу кадастрово-реєстраційних робіт. Розглянуто вимоги та перспективи впровадження геоінформаційних систем у кадастрову систему України. Значну увагу приділено інтеграції наукових знань у практичну діяльність.

Для студентів напряму 0709 "Геодезія, картографія та землевпордкування".

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-820-5
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 324 сторінки
  • Рік видання: 2013
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Модуль 1. Базові основи кадастрових систем

1. Інформаційні технології в системі органів земельних ресурсів

2. Кадастрово-реєстраційні системи

3. Інфраструктура геопросторових даних

4. Географічні інформаційні системи (ГІС)

5. Організація і обробка інформації в ГІС

6. Програмне забезпечення земельно-кадастрових робіт

Підсумки до модуля 1

Тестові завдання для самоперевірки

Модуль 2. Розв’язання кадастрових задач методами ГІС-технологій

7. Архітектура та функціонування кадастрово-реєстраційної системи України

8. Застосування GPS-апаратури для цілей кадастру

9. Дані дистанційного зондування землі як джерело інформації для вирішення завдань кадастру

10. ГІС-технології створення цифрових тематичних карт

11. Аналіз інформації в ГІС

12. Моделі адресного реєстру та вулично-дорожньої мережі населеного пункту

13. ГЕО-інформаційна система інженерних комунікацій

14. Грошова оцінка земель населених пунктів із застосуванням геоінформаційних технологій

Підсумки до модуля 2

Тестові завдання для самоперевірки

Відповіді

Список літератури

Поділитися