Горизонти українотворення в публіцистиці М. І. Костомарова

Козачок Я. В.,
Чекалюк В. В.

Горизонти українотворення в публіцистиці М. І. Костомарова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Викладено розвідки науково-полемічної, публіцистичної і художньої спадщини М. І. Костомарова. Розбудовано методологічний концепт націо­нального добутку, який надає посібнику емоційної єдності, увиразнює ак­туальність публіцистичної спадщини М. Костомарова на сучасному етапі формування національної ідеї та гуманітарного простору держави. Укла­дені в єдиному корпусі матеріали навчального посібника демонструють сучасність думок публіциста-мислителя, підсилюють ідейно-політичний та культурологічний контекст.

 Для студентів вищих навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-536-818-2
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 336 сторінок
  • Рік видання: 2013
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова

Вступ

Публіцистика Миколи Костомарова в сучасному ідейному, естетичному та освітньому дискурсах

Панорама і характер національного концепту Миколи Костомарова

Стаття «Правда москвичам про Русь» і сучасне суспільне мислення

«Тисячоліття» [Росії] - заперечення давніх і новітніх проімперських тенденцій

Міжетнічні взаємини в публіцистиці Костомарова

ГІротонаціональне і формування модерної національної свідомості. Стаття «Дві руські народності»

Розвінчання псевдогероїв офіційних історичних міфів

 Микола Костомаров і прогресивний рух другої половини ХIХ століття

Проза  Костомарова в ідейному та міжжанровому просторі белетристики й публіцистики

 Повість «Кудеяр» - художня сублімація національного концепту письменника і публіциста

Морально-етичний компонент у писаннях Миколи Костомарова (на матеріалі повісті «Син»)

Естетика публіцистики в драматургії М. Костомарова

Освіта і наука як фактор прогресу в спадщині публіциста

Вчитися глибоко й по-справжньому. Дискусія на тему: «Як треба вчитися молоді»

Діалог великих українців

Проблеми рідномовної освіти й літератури в публіцистиці Миколи Костомарова

Українству - бути! Остання дискусія мислителя і громадянина

«Я все сказав!»... На порозі вічності

Висновки

Післямова

Поділитися