Інваріанти гуманізму

Фоменко А. М.

Інваріанти гуманізму

Монографію присвячено осмисленню принципових особливостей різних форм гуманізму, які знайшли своє відображення у філософських дискурсах Модерну та Постмодерну. На підгрунті історико-філософського аналізу виявлено джерела сучсасного гуманізму та реконструйовано понятійний апарат, що набув широкого вжитку в сучасних філософських концепціях людини, з’ясовано сутність відомих концепцій некласичної гуманістичної філософії ХХ століття та гуманізму Постмодерну. Запропоновано аналіз сучасного стану гуманістичної проблематики який має суттєве значення для осмислення стратегії поступу людства в умовах глобалізації.

Для фахівців гуманітарного напряму, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола наукової діяльності. 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-708-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 240 сторінок
  • Рік видання: 2011
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова 

Розділ 1. Філософські концепції гуманізму епохи модерну.

Розділ 2. Антропоконтур метапсихологічної парадигми гуманізму.

Розділ 3. Екзистенційні пеідходи до інтерпретації особистості в "гуманістичній психології".

Розділ 4. Гуманізм доби Постмодерну. 

Післямова

Список літератури 

Поділитися