Історія дипломатії

Дерев’янко І. П.,
Дьомін О. О.

Історія дипломатії

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Навчальний посібник висвітлює історію дипломатії від найдавніших часів до сьогодення. Розглянуто витоки, характер і зміст дипломатії. Досліджено міжнародні кризи і конфлікти, еволюцією зовнішньополітичних доктрин провідних країн світу, діяльність відомих політичних лідерів і дипломатів. Проаналізовано нові риси дипломатії в епоху глобалізацій них процесів. Важливе місце у посібнику відведено з’ясуванню ролі дипломатії у біполярному та пост біполярному світі.

Кожен розділ починається з короткого вступу, який розкриває в загальних рисах історію дипломатії зазначеного періоду. Тестовий матеріал посібника належним чином ілюстрований.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю  «Міжнародні відносини»

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-845-8
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 468 сторінок
  • Рік видання: 2014
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ДИПЛОМАТІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Розділ 2. ДИПЛОМАТІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розділ 3. ДИПЛОМАТІЯ НОВОГО ЧАСУ

Розділ 4. ПОЧАТОК ІСТОРІЇ КЛАСИЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ВІД ВІДЕНСЬКОГО КОНГРЕСУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Розділ 5. ДИПЛОМАТІЯ У 1918-1945РР.

Розділ 6. ДИПЛОМАТІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Поділитися