Хімія

Іванов С. В.,
Сокольський Г. В.,
Бережний Є. О.

Хімія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Мета цього підручника — розкрити теоретичні положення загальної хімії разом з їх експериментальним розглядом відповідно до вимог кредитно-модульної системи (ECTS). Формування вмінь дослідницької діяльності та навичок самостійної роботи є також одним із завдань цієї книжки. Кожен з модулів курсу містить лекції, лабораторні та домашні роботи з прикладами розв’язків. 
Цей підручник підготовлено згідно з навчальною програмою із загальної хімії для вищих навчальних закладів та призначено для студентів технічних спеціальностей, хіміків та аспірантів. 
Буде корисним усім бажаючим самостійно вивчати основи хімії.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-980-6
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 348 сторінок
  • Рік видання: 2016
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Preface. Introduction. Course curriculum and assessment. Course Objective. Assessment Criteria. Quizzes. Homeworks. Examination.
Module 1. Chapter 1. General rules of performing laboratory works. Chapter 2. The rules of chemical nomenclature and naming chemical compounds. Chapter 3. Classes of chemical compounds and types of chemical reactions. Chapter 4. Types of chemical reactions. Chapter 5. Atomic and molecular concept. Chapter 6. Fundamental laws of chemistry. 
Module 2. Chapter 7. Structure of atom. Chapter 8. The periodic table. Chapter 9. Basic types and nature of chemical bonds. Chapter 10. Coordination compounds. Chapter 11. Energy changes in chemical reactions. Chapter 12. Chemical kinetics and catalysis. Chapter 13. Chemical equilibrium.
Module 3. Chapter 14. Dispersed systems. Chapter 15. Solutions. characteristic of solutions. Chapter 16. Solutions of electrolytes. Chapter 17. Oxidation-reduction reactions. Chapter 18. Electrochemistry: chemical sources of electrical energy and electrolysis. Chapter 19. The general properties of metals and nonmetals. Chapter 20. Polymers as high molecular compounds.
References and readings. Glossary. Appendix

Поділитися