Комп'ютерні технології та програмування

Юрченко О. С.,
Синєглазов В. М.

Комп'ютерні технології та програмування

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Викладено відомості, потрібні для швидкого опанування мови об'ємно-орієнтованого програмування Visual С++. Наведено численні приклади, контрольні питання та практичні завдання.

Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Специфікація

  • ISBN: 978-966-932-025-4
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 320 сторінок
  • Рік видання: 2017
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ 

Розділ 1. ОСНОВИ МОВИ С++ ТА ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.

Розділ 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ WINDOWS API.

Розділ З. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ

НА Visual С++ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД MFC.

Розділ 4. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА.

Розділ 5. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ІNTERNET.

Розділ 6. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОГРАМУВАННЯ.

Розділ 7. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ БІБЛІОТЕК (ddl).

Розділ 8. ПРИКЛАДИ ПРОГРАМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ Visual С++.

Список літератури

Поділитися