Логіка

Сластенко Е. Ф.,
Ягодзінський С. М.

Логіка

Рекомендовано міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник висвітлює основні теми курсу "Логіка", містить історію логічних учень, підсумковий тест, тематику контрольних робіт, творчі завдання. Кожний розділ супроводжується прикладами розв’язуваня типових завдань, завданнями для самоконтролю, логічним аналізом текстів, словником термінів. У навчальному посібнику органічно поєднані традиційна формальна й сучасна символічна логіка. Важливе місце займає аналіз прагматики логіки, її роль і значення у формуванні логічної культури особистості.

Для сутеднтів вищих навчальних закладів.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-730-7
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 404 сторінки
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Частина I. Традиційна логіка

Розділ 1. Предмет і значення логіки

Розділ 2. Закони формальної логіки

Розділ 3. Поняття як форма абстрактного мислення

Розділ 4. Судження як форма абстрактного мислення

Розділ 5. Дедуктивний умовивід

Розділ 6. Індуктивний умовивід

Розділ 7. Аналогія й гіпотеза

Розділ 8. Доведення і спростування

Розділ 9. Мистецтво суперечки

Частина II. Історія логічних учень

Частина III. Парадокси та головоломки

Частина IV. Підсумковий тест

Частина V. Контрольні роботи

Додатки

Список літератури

Поділитися