Математика для економістів. Частина 1

Ластівка І. О.,
Крисак Я. В.,
Шевченко І. В,
Горідько Р. В.,
Кудзіновська І. П.

Математика для економістів. Частина 1

Рекомендовано міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

У пропонованому навчальному посібнику стисло і доступно в межах кредитно-модульної системи навчання викладено основні теоретичні положення дисципліни "Вища математика" як складової загального курсу "Математика для економістів". Матеріал поділено на два основні розділи: "Лінійна алгебра, векторна алгебра та аналітична геометрія" і "Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної", які супроводжуються значною кількістю прикладів і задач з розв’язками. Наведено зразок розв’язання типового варіанта контрольної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів заочної, дистанційної форм навчання напрямів підготовки "економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент".  

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-781-9
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 328 сторінок
  • Рік видання: 2012
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Розділ 1. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія

Розділ 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної

Розділ 3. Математична статистика

Список літератури

Поділитися