Міжнародне публічне право. Том 2.

за загальною редакцією Антипенко В. Ф.

Міжнародне публічне право. Том 2.

Затверджено міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

У підручнику висвітлено колективну авторську концепцію соціологічно-правового тлумачення й систематизації міжнародного публічного права: курс поділено на чотири частини (модулі), дві перші з яких "Загальні поняття й категорії міжнародного публічного права" та "Міжнародно-правові основи міждержавних відносин" об’єднано у першому томі; третю "Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки й боротьба з тероризмом" викладено у другому томі, четверту "Міжнародно-правове регулювання міжнародного співробітництва і регулювання аерокосмічної діяльності" подано у третьому томі.

Для студентів вищих навчальних закладів. 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-764-1
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 348 сторінок
  • Рік видання: 2012
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Список скорочень

Передмова

Частина 3. Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки і боротьба з тероризмом

Розділ 9. Паво міжнародної безпеки

Розділ 10. Права людини

Розділ 11. Міжнародне антитерористичне право

Розділ 12. Юридико-політична відповідальність за міжнародний злочин тероризм

Поділитися