Міжнародне публічне право. Том 1.

за загальною редакцією Антипенко В. Ф.

Міжнародне публічне право. Том 1.

Затверджено міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

У підручнику висвітлено колективну авторську концепцію соціологічно-правового тлумачення й систематизації міжнародного публічного права: курс поділено на чотири частини (модулі), дві перші з яких "Загальні поняття й категорії міжнародного публічного права" та "Міжнародно-правові основи міждержавних відносин" об’єднано у першому томі; третю "Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки й боротьба з тероризмом" викладено у другому томі, четверту "Міжнародно-правове регулювання міжнародного співробітництва і регулювання аерокосмічної діяльності" подано у третьому томі.

Для студентів вищих навчальних закладів. 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-757-4
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 420 сторінок
  • Рік видання: 2012
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Список скорочень

Передмова

Частина 1. Основні поняття й категорії міжнародного публічного права

Розділ 1. Предмет і система міжнародного права

Розділ 2. Історія міжнародного права

Розділ 3. Держава як суверенний суб’єкт міжнародного права

Розділ 4. Інститут території у міжнародному праві

Частина 2. Міжнародно правові основи міждержавних відносин

Розділ 5. Право зовнішніх зносин

Розділ 6. Право міжнародних договорів

Розділ 7. Міжнародні організації та інші інституціалізовані форми міждержавного співробітництва

Поділитися