Інформаційна безпека

Юдін О. К.

Інформаційна безпека

Викладено ряд сучасних теоретичних та практичних підходів до рішення організаційно-технічних та нормативно-правових завдань реалізації процесу захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-комунікаційних системах. Ґрунтовно розглянуто нормативно-правове та законодавче врегулювання таких напрямів інформаційної безпеки, як забезпечення функціонування національної системи конфіденційного зв’язку, захисту інформації в автоматизованих та телекомунікаційних системах, побудови комплексних систем захисту інформації, захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах, сфери криптографічного та технічного захисту інформації, питання електронно-цифрового підпису тощо. Поряд з вітчизняним законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням інформаційної безпеки детально висвітлено завдання нормативно правового та організацйно-технічного врегулювання питань захисту інформації на базі міжнародних вимог та стандартів.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Безпека інформаціних і комунікаційних систем". 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-722-2
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 640 сторінок
  • Рік видання: 2012
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Перелік умовних позначень

Основні терміни та визначення

Вступ

Розділ 1. Система нормативно-правового та організаційного управління інформаційною безпекою.

Розділ 2. Загальне законодавче забезпечення інформаціної безпеки.

Розділ 3. Захист інтересів держави в інформаційній сфері.

Розділ 4. Сфера інформатизації та науково-технічної діяльності.

Розділ 5. Сфера зв’язку та радіочастотного ресурсу держави.

Розділ 6. Сфера технічного захисту інформації в Україні.

Розділ 7. Сфера криптографічного захисту інформації.

Розділ 8. Захист інформації в автоматизованих системах.

Розділ 9. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Розділ 10. Захист інформації на програмно-керованих автоматизованих телефонних станціях.

Розділ 11. Система управління інформаційної безпекою на базі міжнародних вимог та стандартів.

Список літератури

Поділитися